Environment

 • JBIL-I EC Compliance Report Oct23-Mar24 Download
 • JBIL-III EC1 Compliance Report Oct23-Mar24 Download
 • JBIL-III EC2 Compliance Report Oct23-Mar24 Download
 • JBIL-IV EC2 Compliance Report Oct23-Mar24 Download
 • JBIL-IV_EC1 Compliance Report Oct23-Mar24 Download
 • Unit-1 MOEFCC Compliance Report April 2023 - September 2023Download
 • Unit-3 MOEFCC Compliance Report April 2023 - September 2023Download
 • Unit-4 MOEFCC Compliance Report-1 April 2023 - September 2023Download
 • Unit-4 MOEFCC Compliance Report-2 April 2023 - September 2023Download
 • U4 Environment Statement (22-23) Download
 • U3 Environment Statement (22-23) Download
 • U1 Environment Statement (22-23) Download
 • Jai Balaji Industries Ltd. Unit 3 Download
 • Jai Balaji Industries Ltd. Unit 3 Corrigendum Download
 • Jai Balaji Industries Ltd. Unit 1 Download